O nama

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora Otok

Opis projekta:

Izgradnjom i opremanjem Poduzetničkog inkubatora Otok poboljšati će se dostupnost poslovne infrastrukture i poslovnih usluga MSP-ima što će doprinijeti jačanju razvoja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta u gradu Otoku, susjednim općinama i samoj Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Projekt doprinosi stvaranju povoljne poduzetničke klime, razvoju poduzetničkog duha, povećanju opće razine poduzetničke aktivnosti, gospodarskog rasta te povećanju regionalne konkurentnosti i jačeg privlačenja investicija.

Ovim projektom predviđena je izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora ukupne bruto površine 1.184,77 m2 koja se sastoji od 16 poslovnih prostora od čega je 6 uredskih prostora namijenjenih raznim uslužnim djelatnostima, 6 poslovnih prostora namijenjeno proizvodno – prerađivačkim aktivnostima, 3 hladne komore namijenjene skladištenju proizvoda, te 1 višenamjenska dvorana namijenjena održavanju raznih edukacija i sastanaka koja pregrađivanjem postaje prostor za co – working namijenjen onima koji tek razvijaju svoje poduzetničke ideje.

Cilj projekta i očekivani rezultati:

Cilj projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom. Očekivani rezultati projekta su razvijen i potpuno operativan inovativni poduzetnički inkubator; osposobljeni ljudski kapaciteti za upravljanje poduzetničkim inkubatorom i start–up procesom, povećan broj malih i srednjih poduzeća koja su educirana, opremljena i pripremljena za natjecanja na tržištu, osigurana vidljivost projekta, poslovnog inkubatora i poduzetničkih mogućnosti. Nadalje, u razdoblju do 3 godine po završetku projektnih aktivnosti projekt će rezultirati otvaranjem 21 novih malih i srednjih poduzeća te stvaranjem 38 novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 13.567.630,84 kn

Iznos koji sufinancira EU: 13.551.910,84 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

  • od 1. listopada 2017. godine do 1. listopada 2019. godine

Nositelj projekta:

Grad Otok

Partneri:

  • Otočka razvojna agencija
  • Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Suradnici na projektu:

  • Općina Privlaka
  • Općina Bošnjaci
  • Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o.
  • Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije
  • Poljoprivredni fakultet Osijek
  • Općina Drenovci

Kontakt osoba za više informacija

Otočka razvojna agencija

032/396-932