Poduzetnička večer „ŽENE U PODUZETNIŠTVU“

Dana 30. rujna 2019. godine u zgradi Mjesnog odbora u Komletincima održana je poduzetnička večer „ŽENE U PODUZETNIŠTVU“.

Poduzetnička večer održala se u sklopu projekta „Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok“ KK.03.1.2.01.0062, a bila je namijenjena svim ženama koje svojim poduzetničkim idejama potencijalno žele pokrenuti poslovanje. Također, predstavljeni su im prostori i uvjeti sufinanciranja poslovanja koje mogu iskoristiti kao budući stanari Poduzetničkog inkubatora Otok.

Sve sudionice upoznate su sa informacijama potrebnim za pokretanje posla te poticajnim mjerama koje Grad Otok nudi kao pomoć u poslovanju.